Klubbens udvalg for 2020 - 2021 er fastlagt således:

Præsidiet
Præsident Jørgen og Inge Bertelsen
Vice præsident Birte og Preben Larsen
Skatmester Kurt og Lisbeth Madsen
Sekretær Carsten og Doris Jensen
Past præsident Agnete Thomsen

Programudvalg
Birte og Preben Larsen
Susanne og Sten Houmøller
Gunhild og Arne Kristensen
Anette og Kaj Pedersen

Økonomi- og lovudvalg
Lisbeth og Kurt Madsen
Henning Madsen
Jytte og Hans Peter Madsen
Konny og Jens Jørgen Johansen

World Outlook- og BF-udvalg
Agnete Thomsen
Gunhild og Arne Kristensen
Inger og Jørgen Bertelsen
Karin og Arne Christiansen

Medlemspleje-, lokale- og extensionsudvalg
Mona og Johannes Bæk
Margit og Kurt Skov
Bodil og John Berg
Ingrid og Hans Chr. Olesen

Aktivitetsudvalg 1 (Julemarked, træ m.v.)
Ingrid og Hans Chr. Olesen
Hanne og Hans Henrik Jørgensen
Mine og Jens Simonsen
Jytte og Hans Peter Madsen

Aktivitetsudvalg 2 (Grøntsager)
Margit og Kurt Skov
Mona og Johannes Bæk
Susanne og Sten Houmøller
Karin og Arne Christiansen

Rubjerglejrudvalg
Birgit og Poul Simonsen
Bodil og John Berg
Doris og Carsten Jensen
Hanne og Hans Henrik Jørgensen

Kaffeselskaber
Anette Pedersen

Lodseddeludvalg
Mine og Jens Simonsen
Agnete Thomsen og Henning Madsen

Revisor
John Berg

Hjemmeside
Kaj Pedersen

DG
Birgit og Poul Simonsen
Konny og Jens Jørgen Johansen
Kurt Madsen
Bodil og John Berg

Ungdomshuset, Østergade 31, Hjørring
Hans Henrik Jørgensen