Klimaforedrag med metrolog Mikael Jarnvig og generalsekretær Betina Golander-Jensen, Mission Øst

Vendelbo Y’s Men’s Club har inviteret Sæby, Sindal-Bindslev og Hjørring Y’s Men’s klubber til arrangement i Bistrupkirkens mødelokale d. 17.3 kl. 15-20

Program:

Forårssang

Fælles kaffebord

Oplæsholdere: Metrolog Mikael Jarnvig og generalsekretær Betina Golander-Jensen, Mission Øst

Fællesspisning

Sang og afslutning

Klimaforandringer v. Mikael Jarnvig

50 års ansættelse på Metrologisk institut – 34 år med vejr på TV. Lang anciennitet.

Klimaet kommer til at fylde meget i årene fremover. Kan ikke løses på måneder, år eller årtier. ”Vi er den første generation, der er blevet opmærksomme på klimaet, men også den sidste, der kan gøre noget ved det”.

Klimaet kommer til at fylde vores børn og børnebørns liv.

Er det reelt eller et trosspørgsmål? For 30 år siden var det noget, man kunne tro på. I videnskabelige kredse, er der fuldstændig sikkerhed for, at der er klimaforandringer.

Temperaturen er stigende. De sidste årtier (fra 1970-2020) har 100 gange større temperaturstigninger end fra Istiden til nutiden.

Menneskeeksplosion + temperatureksplosion.

Isen i Arktis og Antarktis smelter hurtigere end nogensinde (Arktis 6 gange hurtigere end i 90’erne). Isen omkring Nordpolen svinder ind. Om 40 år er der måske ingen is. Verdens gletschere smelter. Havniveauet  stiger konstant – så stor en stigning er ikke set i 2000 år.

Drivhusgasser holder os levende. Problemet er blot, at indenfor de sidste 100 år er gassen stigende. Det skyldes fossile brændstoffer: Olie, gas, kul, landbrug. Medfører opvarmning af kloden. CO2 holder på varmen og bliver i atmosfæren i 100 år.

Hvor meget vil havet stige?

Betydelig temperaturstigning.

Når isen smelter ved Nordpolen, opvarmer solen vandet. Jo højere temperatur, jo højere vandstand.

I bedste fald stiger vandstanden 40-50 cm inden århundredskiftet. Værste scenarie: 2m.

F.eks. stormen Bodil i 2013: Vandstanden 168 cm over normalen ved den lille havfrue i København.

Tyskland 2021: Regnvejr med enorme oversvømmelser.

Rigtig mange storbyer over hele verden vil blive oversvømmet, hvis vandet fortsat stiger i samme takt.

Tendensen er, at der kommer flere, hyppigere og voldsomme oversvømmelser.

Flere hedebølger og tørke bliver mere almindeligt. Naturbrande bliver mere almindelige. Medfører endnu højere temperaturer. Tundraen smelter. Flere kommer til at mangle rent vand.

Vejrrelaterede naturkatastrofer  5-dobledes indenfor de sidste 50 år. Flere og længere tørkeperioder giver større risiko for fejlslagen høst. Vi får måske tørkehjælp i Danmark, men i fattige lande får de rigeste mad, mens resten må dø af sult. Fejlslagen høst er kilde til hungersnød i fattige lande. Dyrkning af mad bliver vanskeliggjort mange steder. Der bliver flere mennesker på kloden – medfører stor nød.

Ca. en tredjedel af det mad, der frembringes går til spilde.

Der kommer flere og flere orkaner – især i troperne – de fattige lande rammes derved hårdere.

Fattige lande er langt mere udsatte.

I 2017 var der 18 millioner klimaflygtninge. Verdensbanken vurderer (2021): År 2050 vil der være 216 millioner klimaflygtninge, hvilket skaber konflikter og krige, hvor der er for lidt mad.

Der bliver brug for mere Nødhjælp i årene fremover. Vi er nødt til at gøre noget nu! Stort behov for uddannelse og udvikling.

Vi betaler 70 øre for hver 100 kr, vi tjener i Udviklingsbistand til verdens fattigste lande!!

Verdens energibehov vil stige med en tredjedel i 2040. 1,2 milliarder mennesker har ikke elektricitet!

Ren energi er en nødvendighed.

”Selvfølgelig skal vi betale mere for at få en mere retfærdig verden. Det kommer til at koste penge. Vi er verdens heldigste. Vi er nødt til at gøre noget”.

Hvad kan vi gøre?

-Spar på flyrejser og brug af bil

-Spar på el, vand og varme

-Spar på oksekød og lev mere grønt

-Køb ikke overflødige ting (genbrug og reparer i stedet)

- Støt gode projekter i fattige lande

- Vælg politikere, der vil den grønne omstilling

De vigtigste beslutninger tages af politikere.

Value for money!

”Vi er bagud på point – vi må gøre noget, og det koster”.

”Det er de rigeste lande, der har lavet svineriet. Det er de fattige lande, det går ud over”.

Hjælp til verdens fattige v. Betina Gollander-Jensen, Mission Øst

Mission Øst arbejder i nogle af verdens mest klimasårbare lande (11):

Oversvømmelser, tørke, jord- og mudderskred, tab af menneskeliv, levebrød og ejendom.

Dyrelivet forandres, afgrøder forandres.

Hjælp i afsides områder, hvor der er brug for hjælp.

Hvad gør Mission Øst?

-Overrislingsanlæg og vandopsamling

-Klimaresistente afgrøder og dyrkningsmetoder

-Genplantning af skove

-Forebyggelse af nye katastrofer

Barmhjertighed som pejlemærke!

Klimaforandringer rammer skævt

Retfærdighed og rettigheder

Lokalt samarbejde

Bæredygtighed

Mission Øst arbejder tæt sammen med de lokale myndigheder og lokale samarbejdspartnere og aktører.

Referat: Birgit Simonsen 17.03.22