Covid-19 er heldigvis ved at være overstået i Danmark og de i forbindelse med Corona udstukne restriktioner er nu ophævet.

Også Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring har skullet følge de vedtagne restriktioner, hvorfor klubben stort set har været totalt nedlukket siden foråret 2020, men nu, nu mødes vi igen til vores normale møder og klubaktiviteter. Vi passer dog stadig godt på hinanden med stor respekt for evt. smittespredning.