Hvordan bliver jeg Y's Men

Du kan ikke melde sig ind i en Y's Men's klub, men du kan tilkendegive overfor eet af klubbens medlemmer, at du kunne være interesseret i at blive medlem. Klubbens extensionudvalg vil derefter kontakt dig for at fortælle mere om, hvad en Y's Men's Klub er, hvad vi laver, hvilke overordnede retningslinier vi anvender og meget, meget mere.

Er du fortsat intereseret i at blive medlem, vil du blive inviteret som gæstemedlem. Som gæstemedlem deltager du på lige fod med klubbens øvrige medlemmer i alle klubbens møder og aktiviteter (dog uden stemmeret).

Efter et stykke tid vil du blive spurgt, om du ønsker at blive optaget som medlem i klubben.

Hvis du er interesseret i at høre mere om Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring er du også velkommen til at kontakte klubbens præsident Birte Larsen, tlf. 6069 5333, mail blarsen1948@has.dk eller formanden for klubbens extensionudvalg Mona Bæk tlf. 9894 9007 mobil 4083 6465 som vil formidle den videre kontakt.