Vendelbo Y's Men's Club, Hjørrings efterårsprogram 2023

Evt. mødeafbud senest torsdag kl. 20.00 til Birte, SMS 6069 5333, mail blarsen1948@has.dk

11 dec kl. 18:15

Adventsmøde

Adventsmøde v. Lea Hoff Ringgård Lauridsen

Side 1 af 1