Velkommen til Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring

  • Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring er en aktiv klub under Y's Men Region Danmark.
  • Klubben blev oprettet den 2. januar 2012 og blev chartret (optaget i verdensforbundet under Region Danmark) den 6. oktober 2012, klubnr. 1113.
  • Klubben har delvis sit udspring i Hjørring Y's Men's Club, idet en del af den nye klubs første medlemmer er overflyttet herfra. Hjørring Y's Men's Club er således vores moderklub.
  • Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring er en blandet klub hvor både mænd og kvinder kan optages som medlem.
  • Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring mødes normalt den 2. og 4. mandag i månederne januar til juni og september til december.
  • Vi holder vores møder i Bidstrupkirken, Ringvejen 7, 9800 Hjørring kl. 18.15 (med mindre andet er anført i programmet).
  • Y´s Men's formål er først og fremmest at være en støtteklub for det lokale kirkelige arbejde blandt børn og unge. Det er KFUM og KFUK, FDF, KFUM-spejdere, kirkelige børneklubber og kor m. flere.
  • Y's Men's bevægelsen og Vendelbo Y's Men's Club bygger sit samvær og arbejde på Jesu Kristi lære og har aktiviteter som har til formål at styrke sociale relationer og skaffe økonomiske midler.

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde eller i form af økonomiske donationer.

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, julestue, dyrkning af grønsager, udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt. Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

4.000 medlemmer i mere end 166 klubber over hele landet er i et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.