Sådan fungere klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer. Endvidere deltager sidste års præsident (past-præsident) i præsidiets møder. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han/Hun leder præsidiemøderne. Han/Hun har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts-, aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.

Past-præsident
Deltager som menigt medlem i præsidiets arbejde.

Præsidium 2023/2024

I klubåret 2023 - 2024 (1. juli 2023 - 30. juni 2024) varetages klubbens ledelse af:

Præsident
Birgit C. Simonsen
mail: birgit@pksimonsen.dk
telefon: 4021 3158

Vice-præsident
John Berg
mail: jb@bjb.dk
telefon: 2725 8106

Skatmester
Sten Houmøller
mail: sten.houmoeller@gmail.com
telefon: 2144 9287

Sekretær
Mona Bæk
mail: baekmona1@gmail.com
telefon: 9894 9007 / 4083 6465

- - -

Past-præsident
Hans Henrik Jørgensen
mail: farmkrustrup@hotmail.com
telefon: 6065 1059


Sådan ser præsidet ud (fra venstre: Mona Bæk, Hans Henrik Jørgensen, Birgit Simonsen, John Berg og Sten Houmøller-Jørgensen):

t3://file?uid=14585