Sådan fungere klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer. Endvidere deltager sidste års præsident (past-præsident) i præsidiets møder. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.

Past-præsident
Deltager som menigt medlem i præsidiets arbejde.

Præsidium 2020/2021

I klubåret 2020 - 2021 (1. juli 2020 - 30. juni 2021) varetages klubbens ledelse af:

Præsident:
Jørgen Bertelsen
mail: jbert@nordfiber.dk
telefon: 9892 5473 / 6133 5473

Vice-præsident
Birte Larsen
mail: blarsen1948@has.dk
telefon: 6069 5333

Skatmester
Kurt Madsen
mail: madsenkurt8@gmail.com
telefon: 9892 6997 / 2134 9404

Sekretær
Carsten Agerholm Jensen
mail: doriscarsten@hotmail.com
telefon: 2441 1012

- - -

Past-præsident
Agnethe Thomsen
mail: mejsevej34@gmail.com
telefon: 2048 4477